Kontakt na VedeckÚ KniŽnicu v Banskej Bystrici

ŠtÁtna vedeckÁ kniŽnica v Banskej Bystrici

Banská Bystrica

MapLazovná 9

975 58

 

svkbb@svkbb.eu

+421 48 415 5111

+421 48 471 0769