ČinnosŤ KniŽnice

Kniznica BBK 31. decembru 2011 knižnica spravovala „1 695 852 dokumentov v elektronickej a klasickej forme“, z toho 11 946 bolo do fondu pridaných počas roka. Počas roka uskutoční približne 300 000 vypožičaní a privíta približne 120 000 návštevníkov.

Knižnica má 11 690 registrovaných užívateľov, toto číslo má klesajúcu tendenciu. ŠVK prostredníctvom svojho Literárneho a hudobného múzea spravuje tieto vysunuté expozície: Literárna expozícia Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove Pamätná izba Jozefa Murgaša v Pamätnom dome J.G.Tajovského v Tajove Pamätná izba Pavla Tonkoviča v Podkoniciach v budove Obecného úradu v Podkoniciach Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tiež spolupracuje s Goetheho inštitútom na Slovensku, s Britským centrom, Centrum ruských štúdií, Informačným centrom USA, a Window of Shanghai Shanghaiskej knižnice. V knižnici tiež pôsobí Galéria v podkroví a Divadlo 44, zriadené v spolupráci s Akadémiou umení v roku 2006.

Zdroj: wikipedia.org