KrÁtka HistÓria KniŽnice

kniznica bb

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926. Jej prvým knihovníkom bol Karol Kiszely, bývalý profesor gymnázia, známy orientalista, člen domácich i zahraničných vedeckých spoločností. Základ knižničného fondu tvoril dar ministerstva školstva - 200 kníh. Knižnica začala svoju činnosť v malej zasadacej miestnosti mestského domu.

V roku 1951 bola Mestská verejná knižnica pretvorená na Krajskú ľudovú knižnicu. V roku 1952 pôsobila už ako krajská, okresná a mestská knižnica v budove bývalého učiteľského ústavu (dnes Kapitulská ul.).

V roku 1962 získala knižnica od Slovenskej technickej knižnice v Bratislave neúplnú zbierku noriem a od Úradu pre patenty a vynálezy v Prahe niekoľkotisíc patentových spisov. Od tohto roku sa zbierky špeciálnej literatúry priebežne dopĺňali a knižnica začala pôsobiť aj vo funkcii Oblastného strediska pre normy a patenty.

Významným faktorom bolo získanie práva povinného výtlačku československej knižnej, časopiseckej a novinovej produkcie od 1. júla 1963. Štatút vedeckej knižnice získala vtedajšia Krajská ľudová knižnica l. júla 1969 a prešla pod priame riadenie Ministerstva kultúry SSR. V súčasnosti pôsobí ako univerzálna vedecká knižnica v regióne stredného Slovenska.

K 31. decembru 2011 knižnica spravovala „1 695 852 dokumentov v elektronickej a klasickej forme“, z toho 11 946 bolo do fondu pridaných počas roka. Počas roka uskutoční približne 300 000 vypožičaní a privíta približne 120 000 návštevníkov.

Od 1. 1. 2013 začala ŠVK v Banskej Bystrici digitalizovať vybrané tlače zo svojho knižničného fondu s cieľom ponúknuť používateľom možnosť študovať tieto dokumenty aj mimo otváracích služieb knižnice. Digitalizované tlače sú sprístupnené v rámci databázy Ebrary dostupnej cez záložku Virtuálna knižnica.


(vstúpiť môžete cez kliknutie na obrázok,v spolurácii s Grafické štúdio Nitra - Pixel Studio)

Prístupové heslo do databázy, prípadne ďalšie informácie získate v Bibliograficko-informačnom a databázovom centre v priestoroch Univerzálnej študovne na 2. poschodí

Využite možnosť z pohodlia domova, prostredníctvom vzdialeného prístupu z vlastného počítača prezerať si a študovať staré a vzácne tlače. Dokumenty môžete vyhľadávať, čítať, tlačiť, prípadne aj sťahovať do tabletu, smartfónu, či e-čitačky.

Stránky ktoré napomohli vznku portálu: Dovolenka Thajsko, Dovolenka Egypt, Dovolenka Grecko

Ste používateľom našej knižnice? Potom už ostáva len sa zaregistrovať a medzi Vami a svetom kvalitných digitálnych informácií už nestojí nič v ceste!. Bakalárska práca, expansion of online store. Profesionálne odborné preklady na www.i-translators.eu. Tip na komplexné riešenie pre riadenie ľudských zdrojov. Systém Vema vás nesklame!

Blog: Globalizácia a vzdelávanie v odvetví online zábavy, Lacné knihy? NEHĽADAJTE! Poradíme, ako ušetriť pri nákupe

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. Veľmi radi Vám odpovieme na Vaš otázky ohľadom knižnice.